حواله ارزی نیمایی

حواله ارزی یکی از انواع حواله ‌هایی است که در تجارت و بازرگانی و چندین حوزه مختلف دیگر، می‌تواند اهمیت و کاربرد داشته باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده، انواع حواله ‌های ارزی را توضیح دهیم، می‌توانیم بگوییم که این مدل از حواله‌ ها در حقیقت به پروسه‌های نقل و انتقال و همچنین واریز ارز به حساب‌های بانکی...